Home

Udarbejdet af 2 studerende fra Aarhus Maskinmesterskole til hjælp med EL-Autorisationsprøven

Efter 60364-serien.

Ved indskrivning af værdier i regnearkenes parametre skal der benyttes "." som tusinde seperator og "," som komma seperator. 

For rettelser henvend venligst pr. mail med indeholdende:
Screendump
Forklarende problem tekst
Forklarende løsning
Dato

Mail:
Asbjørn 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Patrick
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Hits: 14187