Jordfejl

Bruges til at beregne den maksimale overgangsmodstand til jord for at overholde den maskimale beøringsfarlige spænding. 

For at finde den maksimale berøringsfarligspænding se neden for:

Jording af elektriske anlæg under 1kV AC eller 1,5kV DC se IEC 60364-4-41:2018 3. udgave §411 

Jording af elektriske anlæg over 1kV AC eller 1,5kV DC se DS/EN 50522:2010 1. udgave Figur 4. 

Symbol Værdi Enhed
Kapacitet
Frekvens
Hz
Netspænding
Berøringsfarlig spænding
V
Resultat


 Figur 1: Snitflade af kabel, illustrere ækvivalenterne for kapacitivestrømme mellem lederne og skærmen. (Eget arkiv)

Hits: 1929