Energigennemslip

Bruges til kontrol af kabel kan holde til eventuel kortslutning. 

 Udregneren er udviklet på bagrund af DS/EN 60364-4 Tabel 43A

Symbol Værdi Enhed
Kvadrat
mm2
Leder materiale
Lederisolering
Kortslutningsstrøm
A
Brydetid
sHits: 2843