Kabel Dimensionering

Denne beregner bruges til at bestemme leder kvadrat af en lavvoltforsyningsleder (LVFL).
Beregneren gælder for spændingsniveauer under 1kV AC og 1,5 kV DC. 

LVFL skal overbelastnings- og kortsluntingsbeskyttes. For kontrol af kortslutningsbeskyttelse se; Kortslutning
Beregneren tager udgangspunkt i tabellerne fra IEC60364-serien:2018 3. udgave.

Symbol Værdi Enhed
Belastningsstrøm
A
Sikringsstrøm
A
Fremføringsmetode
Belastede ledere
Parallelle kabler
Samlet Fremføring
Kobber/Alu
Kabel/ledere
Kabel type
Luft/Jord


Hits: 11071