Krav til maksimalafbryder 100-630A

Gælder for belastninsstrømme mellem 100 og 630A

Under denne fane vil kravene til indjustering og dimensionering af maksimalafbryder (MCCB).

Følgende modeller, udklip og metoder er udarbejdet efter Schneider NSX & NSXm: 2018
For udvalgte sider med noter af Schneider NSX & NSXm: 2018 katalog tryk: Her

Kapitel A = Valg af afbryder
Kapitel B = Valg af tripunit
Kapitel H = Ekstra grafer (bla. Strømbegrænsende kurve) 

En maksimalafbryder består af 2 dele henholdvis tripunit og selve afbryderen. 

 
Nr.  Krav

Note

Maksimalafbryder [MCCB]

A  In > Ib

 In: Den nominelle strøm på maksimalafbryderen.

 Ib: Systemets belastningsstrøm af forbrugerne.

B  Ue > Un

 Ue: Den nominelle spændingsniveau på maksimalafbryderen

 Un: Den nominelle spændingsniveau på systemet.

C  Icu > Ikmax

 Icu: Det maksimale kortslutningsniveau maksimalafbryderen må sidde i.

 Ikmax: Systemets kortslutningsniveau.

Trip unit

D  Ir > Ib

 Ir: Indstillings værdi af "long time protection" på maksimalafbryderen.
 (overbelastnings beskyttelse OB)

 Ib: Systemets belastningsstrøm af forbrugerne.

E  Ikmin*0,8 > Isd > Istart

 Ikmin: Den mindske kortslutningsniveau maksimalafbryderen kan blive udsat for. 

 Isd: Indstillings værdi af " short time protection" på maksimalafbryderen.
 (Kortslutnings beskyttelse KB)

Note Isd optræder også nogle gange som Im ved termomagnetiske tripunits hvor Isd er elektriske tripunits.

 Istart: Den størtste indkoblingsstøm maksimalafbryderen kan blive udsat for. 


 

Fremgangsmåde:

1. Beregn Ib Belastningsstrømmen

2. Beregn Ikmax Kortslutningsniveauet

3. Un Spændingsniveau

5. Nu vælges maksimalafbryder efter ovenstående Schneider katalog se side: A-6

Kontroller Ib, Ue og Ikmax (krav A,B og C).

6. Beregn Ikmin * 0,8  Det mindste kortslutningsniveau

7. Beregn Istart Startsstrømmen   Istart = Ib - Imotor + Imotor * x     (x=6-8, hvis ikke andet er opgivet)

6. Nu vælges tripunit se figur 2 eller side B-2, B-3. 

Indstil Ir og Isd  

Ir = Io*x (se side. B-11)

Isd = Ir*x (se side. B-11)

 7. Kontroller krav D og E.

8. Hvis strømbegrænsende se side H-11 eller H-15 (bryder før 20ms)

Se side H-22 → Nedbringer det maksimale kortslutningsniveau downstream.

For brydekurve se side H-11 eller H-15

   

 Figur 2: NSX tripunits med ilustrativ graf af indstilling af bryde/trip graf (Udklip af katalog side B-2, B-3)

Hits: 1734