Krav til LV smeltesikring

Enstregsdiagram

Under denne fane vil kravene til dimensionering af smeltesikring. 

Følgende modeller, udklip og metoder er udarbejdet efter NH-Sicherungen SIBA lavspænding
For udvalgte sider med noter af INDSÆT PDF DOKUMENT UDKLIP:

 
Nr.  Krav

Note

Smeltesikring

A  In > Ib

 In: Den nominelle strøm på maksimalafbryderen.

 Ib: Systemets belastningsstrøm af forbrugerne.

B  Ue > Un

 Ue: Den nominelle spændingsniveau på maksimalafbryderen

 Un: Den nominelle spændingsniveau på systemet.

C  Icu > Ikmax

 Icu: Det maksimale kortslutningsniveau maksimalafbryderen må sidde i.

 Ikmax: Systemets kortslutningsniveau.

E Istart i 5s  

 

Fremgangsmåde:

1. Vælg sikringstype

gG: General Application (Mest brugte) Bryde usikkerhed optil 3xIn
gB: Mining Application
aM: Motor Circuit protection
gTr: Transformer protection
gTF: General Application

2. Beregn belastningstrøm og vælg sikringsstørrelse efter krav [A].

3. Kontroller krav [B] Un Spændingsniveau

4. Beregn maksimal kortslutningsniveau Kontroller krav [C] . 

5. Udløse tid ikke overstiger det tilladte for automatisk afbrydelse i tilfælde af en fejl.

TN: In > 63A maksimalt 5s efter §411.3.2.3

TN: In < 63A Se tabel 41.1

TT: In > 63A maksimalt 1s efter §411.3.2.4 

6. Kontroller energigennemslip for kabel efter tabel 43A. 

Er udtrykket ikke sandt kan:
Tværsnittet af kablet øges,
Kablets materiale ændres,
Brydetiden for sikringen mindskes.

7. Kontroller sikringen ikke bryder ved indkobling.

Istart = Ib - Imotor + Imotor * x     (x=6-8, hvis ikke andet er opgivet) 

Hits: 1112